William Smith House, Ireton Street, London, E3 | £350,000